แบ่งปัน

แนะนำเทคนิคการเลือกเบอร์มงคล เสริมด้านการงานให้เจริญก้าวหน้า

เรื่องของงาน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือประกอบกิจการส่วนตัวคนเราย่อมต้องการที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมากอยู่แล้ว
ไม่มีใครที่ทำงานแล้วอยากจะอยู่ที่เดิมอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากเราจะมาดูเบอร์หรือเลขมงคลที่ส่งเสริมด้านการงาน
ให้ก้าวหน้าว่ามีเลขใดมั้งนั้น  ต้องมาดูกันเลย

อาชีพรับราชการเบอร์ที่ส่งเสริมคือ 14 41 15 51 19 91

เพราะเป็นเลขแห่งความมั่นคงและทำงานอย่างเป็นระบบ

อาชีพค้าขาย และนักลงทุนเบอร์ที่ส่งเสริมคือ 22 24 42 26 62 44 46 64 56 65 66

เป็นเลขที่ส่งเสริมความเจริญและความรุ่งเรืองให้กับผู้ที่ครอบครองนั้นเอง

อาชีพประชาสัมพันธ์ ติดต่อและสื่อสารเบอร์ที่ส่งเสริมคือ  24 42 44 46 64 14 41

เป็นเลขที่ช่วยหนุนในเรื่องของคำพูดให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

อาชีพนักบริหารความเสี่ยงหรือเล่นหุ้นเบอร์ที่ส่งเสริมคือ  78 87 789 879

เป็นเลขมงคลที่ส่งเสริมเรื่องความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี กำไรงอกงาม

อาชีพนักแสดงหรือดาราคนดังเบอร์ที่ส่งเสริมคือ 24 42 29 92 66 69 96 19 91

เป็นเลขของไหวพริบ แก้ปัญหาได้เก่ง และรู้จักพลิกแพลงนั้นเอง

และนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแนวทางในการเลือกซื้อเบอร์มือถือ หรือเบอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง