แบ่งปัน

เบอร์สวย สำหรับคนรับราชการ

อาชีพรับราชการหมายถึง อาชีพที่ต้องเป็นลูกจ้างของรัฐ ในองค์การ
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่รัฐได้ทำการจัดตั้งขึ้น ดังนึ้นอาชีพนี้จึงมีความมั่นคงสูง
และเป็นอาชีพที่มียศมีต่ำแหน่ง เป็นที่นับหน้าถือตา อย่างไรก็ตาม
ในการแข่งขันของแวดวงราชการนั้น อาจจะส่งผลดีและผลเสียให้กับเราได้
เพราะคนอื่นเขาก็อยากที่จะก้าวหน้าเช่นเดียวกัน ดังนั้น คนที่ทำอาชีพนี้
จึงต้องมีการเสริมเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่เป็นมงคล

สำหรับนำมาใช้หนุนดวงให้สามารถที่จะมีความก้าวหน้าได้ เลขที่เหมาะกับคนทำอาชีพนี้ ได้แก่

เลข 14

เป็นเลขแห่งควมก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความก้าวไกลมักเป็นเลขที่ช่วย
ให้ผู้คนยอมรับ ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นความสามารถซึ่งจะส่งผลให้การงานเจริญก้าวหน้า
ได้เป็นอย่างดี

เลข 41

เป็นเลขสุดยอดแห่งผลดี เพราะเป็นเลขที่ให้คุณครอบจักรวาลมักจะหนุนเรื่อง
ของความรุ่งโรจน์ ความสุขสบาย หน้าที่การงาน การมาค้าขายการทำธุรกิจ ชีวิตรัก
และชีวิตครอบครัว มักหมายถึงการเข้ากับคนได้ง่ายด้วยนอกจากนั้น บางท่านยังบอกอีกว่า
เลข 41 ในทางโหราศาสตร์ของบางตำรายังหมายถึงเลขแห่งการอุปถัมภ์ค่ำชู
ผู้หลักผู้ใหญ่คอยผลักดัน ให้มีความสำเร็จท่านว่าเลข 41 เป็นเลขที่ดีมากๆ

เลข 15

เป็นพลังแห่งเสน่ห์ การเข้ากับคนง่ายและอาจหมายถึงการหนุนเรื่องลาภยศ
ทำให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ดีผู้คนให้การยอมรับนับถือ

เลข 51

เป็นเลขที่มีพลังครอบจักรวาลอีกตัวหนึ่งแต่จะเน้นไปทางหน้าที่การงาน
ที่มีความก้าวหน้า มีอำนาจวาสนามีญาติสนิทมิตรสหายและพรรคพวกคอย
ให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอด ไม่มีทางอับจนนอกจากนั้นเลข 15
ยังจะส่งผลดีเป็นพิเศษต่อข้าราชการที่เน้นไปในทางการทำงานด้านศิลปะ การดนตรี
เช่น กรมศิลปากร ซึ่งเลข 51 จะช่วยหนุนให้สามารถไต่เต้าได้จนถึงตำแหน่งสูง
อาจเป็นถึงขั้นอธิบดี หรือเจ้ากรม เจ้ากระทรวงเลยทีเดียว อีกด้านหนึ่งของเลข 51
ยังหมายถึงความมีเสน่ห์ เข้ากับคนง่ายและพลังอำนาจที่ทำให้ศัตรูแพ้ภัยตัวเอง ศัตรุไม่กล้าปองร้อง
และศัตรุกลับกลายเป็นมิตร ท่านว่า เลข 51 เป็นเลขแห่งอำนาจบารามีและเมตตามหานิยม
แคล้วคลาดปลอดภัย

เลข 19

เป็นเลขแห่งผู้อุปถัมภ์โดยแท้จริง เพราะเลข 19นั้นจะช่วยหนุนในเรื่องของการมี
ความช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหย่และญาติสนิทมิตรสหาย
ทำให้มักจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งอยู่เสมออย่างไรก็ตาม ข้าราชการหญิงไม่ควรใช้เลข 19
เพราะอาจหมายถึงชีวิตรักที่ไม่สมหวังได้

เลข 91

เป็นพลังด้านการเงิน และการงานที่ดีมากๆแต่ต้องมาจากการเสาะแสวงหา
ด้วยความสามารถ เลข 91 ท่านว่าเป็นผลดีจากการใช้ความสามารถ สติปัญญา
ในการแลกมาซึ่งความสำเร็จทรัพย์สินเงินทอง