แบ่งปัน

เลือกเบอร์มงคลให้เหมาะกับ ราศีกันย์

คนในราศีกันย์ ท่านว่าเป็นคนที่เข้าสังคมได้เป็นเลิศ สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
มีวาจา คารมคมคาย สามารถพูดจาโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามได้เป็นอย่างดี
มีวาทศิลป์เป็นเลิศ คนราศีนี้มักใส่ใจคนอื่นจนดูเหมือนจู้จี้ในบางครั้ง
นอกจากนั้นชาวราศีกันย์ มักจะช่างพูดช่างจา มีความขี้เล่นซุกซนพอประมาณ
จนบางครั้งไปเข้าตาผู้ใหญ่ มักทำให้ผู้ใหญ่เกิดความเอ็นดูคนราศีกันย์มักเป็น
คนที่ใฝ่หาความรู้และมักประสบความสำเร็จกับความรอบรู้ของตนอยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม
ข้อเสียของชาวราศีกันย์ คือมักเดือดร้อนแทนคนอื่นหรือมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้อยู่เสมอ

ดังนั้นชาวราศีกันย์จะต้องเลือกตัดส่วนที่ส่งผลร้ายออกไป จากเลขมงคลดังนี้

เลขมงคล

เลข 98

เป็นเลขที่มีความล่อแหลมอยู่พอสมควร เพราะก้ำกึ่งระหว่างดีและร้าย
แต่สำหรับชาวราศีกันย์ เลข 98 มักจะส่งผลดีในเรื่องของการประสบความสำเร็จ
คือสามารถพบกับความสำเร็จได้เร็ว พบกับความสำเร็จแบบคาดไม่ถึง
จนเจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้คาดคิดมาก่อน แต่คนราศีกันย์ประสบความสำเร็จด้วยเลข 98
ให้ตัดความเอาแต่ใจและทิฐิลง จะดีมาก ไม่เช่นนั้นอาจะส่งผลเสียให้ได้
เลขนี้ยังอาจตีความได้ถึงลาภลอยก็ได้

เลข 95

เป็นเลขที่มีพลังในด้านของอำนาจวาสนา บารมีสำหรับชาวราศีกันย์แล้ว
อาจหมายถึงความช่วยเหลือจากญาติมิตรผู้หลักผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุน
และด้วยความที่ชาวราศีกันย์เป็นคนที่มีวาทศิลป์เป็นเลิศทำให้เขาสามารถ
ที่จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในหน้าที่การงานได้ง่ายทำอะไรมักไม่ค่อยติดขัด
ราบรื่นอยู่เสมอ ในอีกทางหนึ่งอาจหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียง และลูกน้องบริวาร

เลข 57

หมายถึงอำนาจด้านความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่างชาวราศีกันย์มักเป็นคนหัวดื้อ
แต่ดื้อเงียบ แต่ก็มักจะเป็นคนที่ได้ดีจากความดื้อนั้นทำให้เลข 57 ส่งผลดีได้อย่างคาด
ไม่ถึงเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามหากสามารถลดเรื่องของทิฐิ และความดึงดันเอาแต่ใจตัวเองออกไปได้ก็จะดี

เลข 20

เป็นพลังแห่งความสำเร็จที่มักจะต้องอาสํยบนพื้นฐานของความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ดังที่บอกไปแล้วว่าชาวราศีกันย์ มักได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ได้รับ
การผลักดันในหน้าที่การงานจนมีความเจริญก้าวหน้าได้ง่าย

เลขไม่ดี

เลข 30

เป็นเลขแห่งอุบัติเหตุ หากอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของชาวราศีกันย์จะส่งผลเสียในด้าน
ของญาติมิตร เพราะอำนาจของเลข 30 ไปตัดอิทธิพลของเลข 95
ทำให้ญาติมิตรหลีกหนี เพื่อนฝูงหนีหน้า ผู้ใหญ่ไม่เห็นความดี
พุดง่ายก็คือแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือเกื้อหนุน กลับโดนหมางเมินไปซะนี่

* เบอร์มงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล *