แบ่งปัน

เบอร์มงคลเลขแนะนำสำหรับ ชาวราศีเมถุน

คนราศีเมถุน ท่านว่า เป็นคนที่มีความคล่องแคล่ว พูดจาเก่งมีศิลปะด้านวาทศิลป์
มักจะมีความเฉลียดฉลาดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มักปะสบความสำเร็จในการเจรจา
และสามารถพูดจาให้คนคล้อยตามจึงเหมาะกับอาชีพที่ต้องอาศัยการพูด เช่นเซลล์ นักพูด พิธีกร
หรืองานด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม คนราศีนี้ มักจะมีอีกด้านหนึ่งซ่อนอยู่
คือความรู้สึกที่อ่อนไหว ตรงกันข้ามกับด้านแรกจนดูเหมือนเป็นคนสองบุคลิก
คนราศีเมถุน ชอบการซุบซิบนินทา จนบางครั้งอาจส่งผลเสียให้กับเขาได้

สำหรับการเลือกเบอร์มงคลของคนราศีนี้ ต้องเลือกจากเลขที่ส่วนเสริมด้านเด่น
และลดทอนอินธิพบด้านด้อย ดังนี้

เลขมงคล

เลข 46

เป็นเลขแห่งพลังลึกลับ โชคลาง และโชคลาภหรืออาจหมายถึงพลังในการสร้างสรรมิตรภาพ
คนราศีเมถุนที่มีเลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์ มักจะเป็นคนที่มีเพื่อนมากมีญาติสนิทมิตรสหาย
คอยให้การช่วยเหลืออยู่ไม่ขาด นอกจากนั้นเลข 46ยังอาจหมายถึงความสุข ความสมหวัง
ในชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตครอบครัว

เลข 56

พลังแห่งปัญญา และศิลปะ สำหรับชาวราศีเมถุนหมายถึงศิลปะในการเจรจา ศิลปะที่
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร เลข 56จะหนุนส่งอิทธิพลของการพูดการจา สร้างเสน่ห์
สร้างความประทับใจให้กับคู่สนทนานอกจากนั้นแล้วเลข 56 นี้ยังหมายถึงความฉลาด การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
และการประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน เลขนี้จะเหมาะเป็นพิเศษกับชาวเมถุน
ที่ทำงานด้านการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจน งานด้านการตลาด
งานค้าขาย หรือทำธุรกิจส่วนตัว เลข 56 จะช่วยให้การเจรจาทางการค้าลุล่วงราบรื่น

เลข 17 และเลข 25

เป็นเลขที่มีความหมายแบบเดียวกัน เป็นเลขที่มีพังอำนาจที่สามารถส่งเสริมให้ชีวิต
ของชาวราศีเมถุนนั้นได้พบกับความสำเร็จในการำทงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ
หรืองานค้าขาย การทำธุรกิจอย่างไรก็ตามทางโหราศาสตร์ ท่านว่าหมายถึงอุปสรรคในช่วงแรกเริ่มของชีวิต
ต่อเมื่อฝ่าฟันไปแล้วจึงพบได้กับความสำเร็จ เลขนี้อาจหมายถึงการต่อสู้และการไม่ยอมแพ้ก็เป็นได้

เลขไม่ดี

เลข 83

เป็นเลขที่ส่งผลร้ายในแทบทุกด้านของชาวราศีเมถุนอาจจะเกิดความเสียหาย อันเกิดมาจากการเชื่อคนง่าย
เกิดการเสียทรัพย์จากความไว้ใจ นอกจากนั้นเลข 83 ยังหมายถึงการสร้างศัตรูการมีคนปองร้าย
หรือมีศัตรูคอยรังควานชีวิตอยู่เสมอ

เลข 9

เป็นเลขแห่งความอารมณ์ร้อน ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังการตัดสินใจจากอารมณ์
นอกจากนั้นแล้ว เลข 9 ยังหมายถึงการทำคุณคนไม่ขึ้นญาติมิตรบริวารที่ดีต่อเขาสักแค่ไหน เขาก็ไม่สำนึก
มักจะหาเรื่องเดือดร้อนและหาทางแว้งกัดเสมอ ในโหราศาสตร์บางตำรา เลข 9 หมายถึง
ความลุ่มหลงในเรื่องของอบายมุข หรือสิ่งที่ไร้แก่นสาร