แบ่งปัน

เบอร์มงคล สำหรับคนค้าขาย

งานด้านการค้าขาย เป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด
เป็นอาชีพอิสระที่แสวงหากำไรจากการค้าขายสิ่งของต่างๆ
อาจเป็นสินค้าประเภทสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ หรืออาจเป็นการบริการก็ได้
อาชีพนี้ต้องอาศัยพึ่งพาลูกค้าในการล่อเลี้ยงกิจการ ดังนั้น
สิ่งที่พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายต้องการ คือ การดึงดูดลุกค้า ให้เข้ามาซื้อของ
ซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งหลายๆ คนอาจจะต้องอาศัยการเสริมดวง

หนุนดวงในเรื่องของตัวเลข เลขมงคลต่างๆ ดังนี้

เลข 15 , 51

เป็นเลขคู่ที่ส่งผลถึงความ มีเสน่ห์ การดึงดูดลูกค้าและความมีโชคลาภ
ทำมาค้าขึ้น มักช่วยให้ลูกค้าเกิดความสนใจในการพูดและการเจรจาต่างๆ
มักประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเลข 51ที่หมายถึงความสมบูรณ์ทั้งด้าน
การงานและการเงิน ช่วยหนุนการทำธุรกิจการค้าขายส่งผลดี หยิบจับ
อะไรก็เป็นเป็นทองไปหมด

เลข 24 , 42

หมายถึงคู่เลข ที่จะหนุนด้านการมีชีวิตที่สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์เรื่อง
ของการเงินที่มักจะมีมาเข้ามืออยู่ตลอด เลข 24 หมายถึงคนที่ไม่อับจนทำอะไรก็มือขึ้น
เงินทองไหลมาเทมาจนเก็บไม่ไหว ซึ่งหากเข้าคู่กับเลข 42แล้วจะยิ่งหนุน
ให้กิจการค้าขายนั้นติดลมบน ร่ำรวยมากยิ่งขึ้น เพราะ 42หมายถึง
เลขแห่งการอุปถัมภ์ การค้ำชูจากลูกค้าหรือาจหมายถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่
คอยให้ความช่วยเหลือจนได้ดิบได้ดี

เลข 26 , 62 เลข 26

ท่านว่าสามารถแปรผันในทางร้ายหรือดีได้โดยในทางดีหมายถึงความขยันขันแข็ง
การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนสำเร็จผลส่วนทางร้ายอาจหมายถึง ความไม่มั่นคง
ดังนั้นท่านจึงแนะนำให้เข้าคู่กับเลข 62ที่เป็นเลขแห่งความเกื้อกูล การอุดหนุน
ทำให้มีผู้เข้ามาช่วยเหลืออุดหนุนหนุนเนื่องจากไม่ขาด จนสามารถประสบความสำเร็จ
อย่างยั่งยืนเลยทีเดียว

เลข 29 , 92 เลข 29

ท่านว่าเป็นเลขแห่งความแข็งกร้าว ที่ส่งผลไม่ดีเช่นอาจทำให้มีศัตรูปองร้าย
แต่ถ้าใช้ร่วมกัน หรือเข้าคู่กับเลข 92จะทำให้ความหมายเปลี่ยนเป็น
การมีจิตใจที่เข้มแข็ง ส่วนเลข 92 ตีความหมายได้ 2ทาง คือ การเป็นคนหัวโบราณ
และ การมีความอ่อนโยน มีเพื่อฝูงสมัครพรรคพวกที่คอยให้การช่วยเหลือมาก

เลข 36 , 63

เป็นเลขแห่งความรัก ทั้งจากญาติมิตร เพื่อนฝูง ผู้หลักผู้ใหญ่และคนในครอบครัว

เลข 46 , 64

เป็นพลังที่หนุนในด้านโชคลาภ และความมีเสน่ห์ช่วยให้การเจรจาด้าน
การค้าการขายสัมฤทธิ์ผล ราบรื่นไม่ติดไม่ขัด

เลข 65 , 56

เป็นเลขแห่งความมีไหวพริบปฏิภาณการทำอะไรมักประสบผลที่ดีเสมอ
กิจการการงาน ราบรื่น มีผ็คนรักใคร่มีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหมือมากมาย

* เบอร์มงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล *