แบ่งปัน

เบอร์มงคล สำหรับราศีพิจิก

สำหรับลัคนาราศีพิจิก ท่านว่าเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก
มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบคิดอะไรสวนทางกับคนอื่นเสมอ
รวมถึงชอบทำอะไรสวนกระแส หากพบว่ากระแสที่ว่านั้น
ไม่ถูกต้องตามความคิดของเขา แปลว่าคนราศีนี้เป็นพวกหัวดื้อสุดโต่งแบบสุดๆ
เพราะไม่มีอะไรสามารถโยกคลอนจิตใจของพวกเขาได้ แต่อย่างไรก็ตาม
คนราศีพิจิก เป็นคนที่มีความจริงใจ ความรอบรู้แบบพหูสูตร
แต่ก็อาจจะมีข้อด้อยเรือ่งของการเข้าสังคม ดังนั้นชาวราศีพิจิก

จึงควรที่จะเลือกเบอร์จากเลขที่ช่วยหนุนด้านการเข้าสังคม ดังนี้

เลขมงคล

เลข 47

เป็นเลขแห่งความเพียร ในความหมายโดยทั่วไปแต่สำหรับชาวพิจิกแล้ว เลข 47 หมายถึง
ความอดทนและความหยิ่งทรนงในความสามารถ เลข 47จะช่วยหนุนเรื่องของการ
ประสบความสำเร็จ ในชีวิตอันเกิดมาจากการฝ่าฟันอาจหมายถึงความลำบากในช่วงแรก
ก่อนจะได้ดิบได้ดีในบั้นปลาย

เลข 15

เป็นเลขที่หนุ่นเรื่องของเสน่ห์ ในเรื่องของการเข้าสังคมเพราะอย่างที่รู้กันว่า
ชาวพิจิกนั้นเป็นคนเข้าสังคมไม่เก่ง ดังนั้นหากชาวพิจิกลงอเอาเลข 15 มาช่วยในการเข้าสังคม
จะช่วยเพิ่มพลังด้านการมีเสน่ห์มีคนรักใคร่ อาจหมายถึงความกว้างขวาง
และมีคนคอยช่วยเหลือตลอด นอกจากนั้นเลข 15 ยังหมายถึงความดึงดูด เย้ายวนทางเพศ
ซึ่งส่งผลให้ชาวพิจิกมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามได้มากเป็นพิเศษ

เลข 23

เลขนี้มีอิทธิพลเช่นเดียวกับเลข 15แต่จะหนักไปทางหนุนเสริมสำหรับชาวพิจิกที่เป็นเพศหญิง
เพราะจะช่วยให้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ มีผู้คนรักใคร่เอ็นดูทำอะไรก็จะมีคนสนับสนุนอยู่เสมอ
แต่สำหรับผู้ชายเลข 23 จะส่งผลเสียเพราะหมายถึงเสน่ห์ทางเพศ มักทำให้เกิดเรื่องอื้อฉาวทางเพศ
เช่น มีเมียน้อยการลุ่มหลวงพัวพันกับผู้หญิง จนไม่เป็นอันทำการทำงาน

เลข 45

เป็นเลขที่หมายถึงการต่อสู้ การฝ่าฟันโดยทั่วไปแล้วความหายคล้ายกับ เลข 47 แต่ เลข 45
จะเน้นเรื่องของความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้าง การมีผู้อุปถัมภ์ทำอะไรมักจะไม่อับจน
เพราะมีคนคอยช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนอยู่ตลอดนอกจากนั้นแล้ว ยังส่งผลดีในด้านครอบครัวด้วย
ญาติ มิตร บริวาร มีความจงรักภักดี

เลขไม่ดี

เลข 73

โดยทั่วไปแล้ว เลขนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายโดยมีพลังอำนาจในเรื่องเคราะห์กรรม
การเกิดอุบัติเหตุ การมีความโชคร้ายการเดินทางไม่ราบรื่น มีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่เสมอ
ในบางตำรา เลข 73หมายถึงการล้มละลาย และชีวิตที่ไม่ประสบผลสำเร้จ ทำอะไรล่มจมตลอด
หุ้นส่วนมักไม่ซื่อสัตย์

เลข 68

เป็นเลขแห่งอบายมุข ความลุ่มหลงมัวเมาโดยเฉพาะชาวพิจิกที่เป็นชาย จะส่งผลร้ายมากเป็นพิเศษ

* เบอร์มงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล *