แบ่งปัน

เบอร์มงคล สำหรับราศีธนู

ท่านว่าลัคนาราศีธนู เป็นคนที่มีลักษณะของความมีความรู้ ฉลาดเฉียบแหลม
และมักจะทำอะไรประสบความสำเร็จได้ง่ายจากการอาศัยความรู้นั้น ชาวราศีธนู
มักเป็นคนที่เข้าใจชีวิตได้ดีมากๆ มักชอบเรื่องของศาสตร์ปรัชญา
การศึกษาทางธรรม ชาวราศีนี้มักเป็นคนที่คิดดี ธรรมะธัมโม มีจิตใจบริสุทธิ์
โอบอ้อมอารี มีความจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์ และเมตตาต่อสัตว์โลก อย่างไรก็ตาม
ด้วยจุดเด่นของคนราศีนี้ อาจทำให้เป็นจุดด้อยด้วยเช่นกันเพราะความที่เป็นคนจิตใจดี
จึงมักจะตกเป็นเหยื่อของพวกคนโกงอยู่เสมอ

ดังนั้นชาวราศีนี้ต้องเลือกเลขมงคลที่ช่วยให้รอดพ้น หรือแคล้วคลาดจากคนไม่ดี ดังนี้

เลขมงคล

เลข 45

เป็นเลขที่มพลังหนุน ในเรื่องของความก้าวหน้าอันเนื่องมาจากสติปัญญา
ที่เป็นเลิศของชาวราศีธนู และด้วยความที่มีบุคลิกจริงใจใจดี ธรรมะธัมโม
ทำให้เขามักจะได้รับสิ่งดีๆ ตอบแทนอยู่เสมอ โดยเลข 45จะส่งผลเกื้อหนุน
ให้มักจะมีคนคอยช่วยเหลือชาวราศีธนู อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
เพื่อนฝูง ญาติสนิทมิตรสหาย นอกจากนั้น เลข 45ยังอาจหมายถึง โชคลาภ
ที่มักจะพบเจอโดยไม่ได้คาดหวังเสมอ

เลข 40

เป็นเลขที่หมายถึงความรอบรู้ และพลังอำนาจในเรื่องของความรู้ช่วยในเรื่องของ
การศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะชาวราศีธนู ที่ประกอบอาชีพด้านการศึกษา
หรือแวดวงวิชาการ เช่น ครู อาจารย์ จะได้รับผลดีจากเลข 40เป็นพิเศษ
โดยจะมีความก้าวหน้าอย่างสูงเลยทีเดียว

เลข 35

เป็นเลขที่อาจจะไม่เชิงว่าส่งผลดีมากนักแต่โดยรวมก็ช่วยหนุนในเรื่อง
ของความสำเร็จ แม้ในช่วงแรกมักจะประสบกับความยากลำบาก อุปสรรคต่างๆ
แต่เมื่อฝ่าฟันออกไปได้แล้วชีวิตจะเปรียบเสมือนว่าวที่ติดลมบน คือประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูง
ทำอะไรมือขึ้นไปหมด

เลข 59

เป็นเลขแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเลขแห่งความมศีลมีธรรมส่งผลหนุนต่อชาวราศีธนู
ที่ชอบในเรื่องของการศึกษาด้านธรรมะหรือด้านโหราศาสตร์ และเลข 59ยังอาจหมายถึง
ความช่วยเหลือเกื้อหนุนจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัว ญาติมิตร บริวาร

เลขไม่ดี

เลข 78

เป็นเลขแห่งความเดือดร้อน ที่ส่งผลสำหรับชาวราศีธนูในเรื่องของการที่คนรอบตัว
มักจะทำเรื่องเดือดร้อนมาให้ หากทำธุรกิจต้องโดนโกงโดยหุ้นส่วนเอาเปรียบ
ในด้านของชีวิตครอบครัวบุตรหลานมักนำเรื่องเสื่อมเสียมาให้ เลข 78 ยังส่งผลร้าย
ในด้านสุขภาพ เช่นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือด้านคดีความขึ้นโณงขึ้นศาลอยู่ตลอด

เลข 71

เป็นเลขที่มีความหมายคล้ายกับเลข 78แต่จะส่งผลเสียโดยตรงในด้านของ
การโดนคดีความ การขึ้นโรงขึ้นศาลอาจตีความหมายได้ถึงความตกต่ำ การงาน
และชีวิตครอบครัวที่ฉิบหายก็เป็นได้

* เบอร์มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคล *